Kontakt

Objednávky, fakturácie, B2B partners:

Tomáš Adamčík
info@topad.sk
Telekom: +421 915 56 51 52
O2: +421 948 180 670

Sídlo firmy, fakturačná a poštová adresa:

Topad s. r. o.
Podmanín 67
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 51429454
DIČ: 2120691837
IČ DPH: SK2120691837

Bankové spojenie:

Banka: Tatra Banka a. s.
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4105 2346
BIC / SWIFT: TATRSKBX

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2723 4091
BIC / SWIFT: CEKOSKBX

Obchodný register Okresný súd Trenčín Vložka číslo: 36044/R Oddiel: Sro

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva: „Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01, Trenčín. info@soi.sk +421 850 111 937 www.soi.sk“